امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مضطر بودن حس عجیبیه...

این ک زبانی دعا کنی وقتی هنوز به اضطرار نرسیدی با این که مضطر بشی و دعا کنی خیلی فرق میکنه.

آدم ها وقتی مضطر میشن انگار یه خط مستقیم برای صحبت با خدا براشون آزاد میشه..

امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء

/ 2 نظر / 49 بازدید
ذره ناچیز

الهی! مارو مضطر حقیقی نسبت به نبود امام زمان کن... چرا که او مضطر حقیقیست نسبت به ظهورش و این همه فاصله ها به خاطر نشناختن این اضطرار است التماس دعا یازهرا...

بیچاره اونکه مضطر شده اما درک نمی کنه.خوب نمی شه