در جستجوی واحه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

به راه بادیه رفتن به از نشستن غافل

 

که گر مراد نیابم ، به قدر وسع بکوشم

......

/ 3 نظر / 27 بازدید
نگران

چقدر عکست قشنگه... چقدرم به شعره میاد... باید رفت... به قول سهراب: عبور باید کرد و همنورد افق های دور باید بود

تهمینه

که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم ... تمام راه به این بیتت فکر کردم امروز ته راهرو داره دیده میشه !