ناصر خان رفت

ناصر خان رفت....

خدایش بیامرزد

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم بقای ما

پ.ن:

 مردان بزرگ ، مردانی هستند که بر دلها حکومت می کنند،مردانی آزاده که بنده هیچ کس و هیچ چیز نیستند جز خدا و واسطه رسیدن فیض الهی او هستد  انسان هایی که به صدای وجدانشان گوش فرا می دهند و عمل می کنند.

محبت و انسانیتی که از تو سر بزند و در دلی ثبت  شود هیچ گاه پاک نخواهد شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید