زندگی با کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

مهم ترین کاری که این روزها کمترکسی به آن اشتغال دارد مطالعه است.

مطالعه مطالعه مطالعه..

با روزنامه شروع کن، هر روز روزنامه بخوان ، هر ماه یکی دوتا مجله با موضوع مورد علاقه ات بگیر.

کتاب های زیادی هست که منتظرند تا بخوانی شان.

هر کتاب یک دنیای جدید

به زندگی ات با مطالعه عمق ببخش ، تجربه ها را با مطالعه تجربه کن..

کلیشه گویی نمی کنم..

امتحان کن

و هر روز بنویس. هر روز کم یا زیاد بنویس. این نوشتن معجزه می کند ، خودت را در میابی وقتی که هر روز می نویسی.

 

برای بچه هایت کتاب بخوان ، در حال عظیمت از جایی به جایی کتاب بخوان

کتاب صوتی گوش کن

زندگی را از نو با کتاب تجربه کن..

عادت کن بی دلیل کتاب بخوانی ، نه برای امتحان ، نه برای اظهار فضل ، نه از روی اجبار ، ما کتاب خواندن را برای خودمان یاد نگرفته ایم...

با کتاب زندگی کن

/ 3 نظر / 31 بازدید
محمد

سلام

حیاط خلوت ما

سلام و خدا قوّت ...روز نامه، مستثنای بقیه. چون عمدتا با بی نظمی جا افتاده اش، افکار رو مشوّش می کنه... خاطرمون هست دکتر هم سر چند جلسه اشاره داشت به این موضوع...