زندگی را زندگی کردن

به نام خداوند بخشنده مهربان

بعضی آدم ها  زندگی را زندگی  می کنند

این آدم ها همون هایی هستند که از بودن در کنارشون و هم صحبتی  با آنها خسته نمی شوی،آدم هایی که حتی وقتی از کنارشان عبور می کنی بدون آنکه بشناسیشان احساس خوبی به تو میدهند

بدون اینکه برایشان توضیحی بدهی،تو را می فهمند و تو را به خاطر تو ،فقط به خاطر تو می خواهند

این آدم ها به زندگی احترام می گذارند، به زنده بودن

به این سفر زندگی به شکل فرصتی برای بهترین بودن و لذت بردن  نگاه می کنند

تعریف این آدم ها از بهترین بودن و لذت بردن است که زندگی را برایشان به فرصتی زیبا تبدیل می کند.این آدم ها از سطح زندگی عبور کرده اند و

زندگی را عمیقا زندگی می کنند!

آدم هایی که به عرض زندگی بیشتر از طول آن بها می دهند

آدم هایی که به کیفیت روابط و کار ها معتقدند.

کاش من هم از آن آدم ها باشم

/ 0 نظر / 4 بازدید