توکل بایدت

یا حیّ و یا قیّوم

گفت: نمی خواد بری...

 میدون همین جاست !

اگه مقصدت رضای الله ِ

گفت یه چیزی کشف کرده

" شب خوبه 

‫گرچه تاریکه‬

‫ولی اونی که بده‬

‫توی تاریکی موندنه

شب چون وعده ی طلوع میده

‫خوبه

ولی باید حواسمون باشه

‫توی این تاریکی‬

به سمت نور‬

‫حرکت کنیم

‫چه جوری؟

تکلیفتو با دلت روشن کن

وقتی روشن شد

اونوقت خدا خودش از تاریکی خارجت می کنه

یُخرجونَهم مِن الظّلمات الی النّور"

..‬

 

گفتم :

گرفتم!

این شامل اونایی که ایمان دارن:

"الله ولی الذین آمنو"

ایمان بیار

مومن امیدواره

توکل بایدت

/ 0 نظر / 8 بازدید