محیط زیست سالم، شیرینی متن زندگی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

تا همین چند هفته پیش قبل از صحبت امام خامنه ای زمانی ک برای برگزاری کمپینهای زیست محیطی کاهش مصرف پلاستیک و صرفه جویی آب به سراغ دوستان ک همه مذهبی هم هستند می رفتم مرا به بی مشکل بودن و سرخوشی متهم می کردند و میگفتند در دنیایی که رزمندگانمان در حال جنگ در عراق و سوریه اند توجه به محیط زیست کاری خنده دار به حساب می آید. . کاش امروز سایت حضرت آقا را چک می کردند و میزان اهمیتی را که ایشان برای محیط زیست مان قایل اند می دیدند.

 

/ 1 نظر / 65 بازدید
علی

بنا م خدا -طرحی هست برای تولید نوع جدید از ظروف تجزیه شدنی -حتی قابل خوردن -ثبت شده و .... نظرتان ؟ایا مناسب هست که ادم را سیر هم بنماید؟