آب ، آسمان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

پروانه ، پیله ، پرواز..

پروانه ، پیله ، ماهی ، حوض..

پروانه ، پیله ، ماهی ، حوض ، پرواز..

ماهی ، حوض ، دریا ، آسمان

آب ، آسمان...

پروانه ممکنه ماهی بشه ..

ماهی هم ممکنه بتونه پرواز کنه..

از آب به آسمان..

 

پ.ن: خل نشدم! بعدا بیشتر توضیح میدم!

/ 1 نظر / 20 بازدید
حنیف

سلام الرحیل حالت خوبه؟ ما نیستیم یا شما؟ ما زدریاییم و دریا میرویم.. ما زبالاییم و بالا میرویم.. جفتش زلاله.. الهی همیشه زلال باشی. مواظب خودت باش دوستم