کاتالیست جدید برای پیل های PEMبا استفاده از نانو ذرات پلاتین

در تلاش جهت تولید پیل های سوختی کارآمد،مقرون به صرفه و تجاری ، دانشمندان مرکز انرژی مواد دانشگاه کرنل یک کاتالیست و یک ترکیب پشتیبان کاتالیست کشف کرده اند که از آن می توان در ساخت پیل های سوختی با ثبات تر ، دارای طول عمر بیشتر  و مقاوم در برابر مسمومیت کربن منو اکسید استفاده کرد.

پیل های سوختی عموما برای کار کردن به هیدروژن بسیار خالص نیاز دارند واین بدان معنی است که کربن منو اکسید باید از سوخت های متعارف این پیل ها حذف گردد.

فرایند حذف این آلاینده بسیار گران است و از نظر اقتصادی برای استفاده تجاری مقرون به صرفه نیست.

پیل های سوختی با تبدیل الکترو شیمیایی  ، مستقیما از سوخت انرژی الکتریکی میگیرند.

مشکل اینجا ست که پلاتین و آلیاژ پلاتین روتینیوم که اغلب به عنوان کاتالیست این فرایند در پیل های سوختی غشای تبادل پروتون(PEM) مورد استفاده قرار می گیرند، هم گران هستند و هم اگر در معرض مقادیر اندک از کربن منواکسید بی اثر می شوند.

برای ساختن سیستم کاتالیستی که بتواند کربن منو اکسید بیشتری را تحمل کند و بی اثر نشود،"آبرونا"،"دی سالوو" و همکارانشان در دانشگاه کرنل لایه ای از نانو ذرات پلاتین را روی پایه ای(پشتیبان) از اکسید تیتانیوم  +تنگستن نشاندند،تا هدایت الکتریکی آن را افزایش دهند.

این تحقیق نشان داد کاتالیست جدید با پیل سوختی که شامل 2%کربن منو اکسید است(مقداری که 2000برابر از مقدار لازم برای مسموم کردن پلاتین خالص بیشتر است)

کار میکند.همچنین این ماده نسبت به پلاتین خالص پایدار تر و ارزان تر است.

با این استفاده از این کاتالیست  دیگر نیازی به خالص سازی کامل هیدروژن از کربن منواکسید که فرایندی گران و دشوار است ،از میان میرود.

منبع:

http://www.physorg.com/news199965036.html

/ 0 نظر / 13 بازدید