آزادی

به نام خداوندی که انسان ها را آزاده آفرید

آزادی و آزاده بودن و تلاش برای آزاده ماندن زیبا ترین و والاترین تلاش دنیاست

انسان آزاده زیر بار ظلم و استبداد نمی رود

انسان آزاده تسلیم افکار و آرا نمی شود

انسان آزاده شرافت خود و آزادی خود را به پول و مقام و سایر رذایل نمیفروشد

انسان آزاده فقط و فقط بندگی خدا را قبول می کند و فقط او را شایسته ی عبادت می داند و تنها در برابر او سجده می کند

توانایی  آزاده بودن را به همه داده اند،ولی آزاده ماندن لیاقت می خواهد

/ 0 نظر / 5 بازدید