سرمایه من

سوره نجم آیات39تا48:

و اینکه برای انسان بهره‏ای جز سعی و کوشش او نیست. (۳۹)

و اینکه سعیش به زودی دیده می‏شود (و به نتیجه‏اش ‍ می‏رسد). (۴۰)

سپس به او جزای کافی داده خواهد شد (41)

و آیا از کتب پیشین انبیاء به او نرسیده است) که همه امور به پروردگارت باز می‏گردد؟ (۴۲)

و اینکه او است که می‏خنداند و می‏گریاند! (۴۳)

و او است که می‏میراند و زنده می‏کند. (۴۴)

و او است که دو زوج مذکر و مؤ نث را می‏آفریند، (۴۵)

از نطفه‏ای که خارج می‏شود (و در رحم میریزد)(۴۶)

و اینکه برخدا است ایجاد عالم دیگر (تا عدالت اجرا گردد). (۴۷)

و اینکه او است که بی نیاز می‏کند، و سرمایه باقی می‏بخشد. (۴۸)

/ 0 نظر / 4 بازدید