شرح صدر...

اماما انتظارت می کشیم . . .

این روزها زمزمه های آمدنت به گوش می رسد. این روزها قرار است بیشتر از انکه تلخکام دیروزها باشیم تب دار امدن تو باشیم. تو می آیی می آیی و ما تمام شهرهایمان را تحت نظارت نیروهای امنیتی چراغانی می کنیم …تو می آیی و شوری عجیب تمام دلهره این ایام را جبران می کند تو می آیی و مسلمان و مسیحی و … در خیابان های شهر با هم جشن می گیرند تو خواهی آمد اما نه به رسم این روزها با بوئینگ ۷۴۷ یا بنز مدل T یا BMW مدل S! لابد ترجیح می دهی با همان بنز قدیمی مشکی ات شهرهای لبنان را یکی یکی گز کنی و به هر شهر که رسیدی خیابان ها را خوب برانداز کنی تا ببینی چه شده است در این سی و اندی سال شاید هم دلت بخواهد با همان بنز کذایی به ایران بیایی سر راه سری به ترکیه بزنی و ببینی که اسلام چگونه در جان این کشور در حال ریشه دواندن است و بعد از مرزهای آذربایجان وارد ایران شوی راستی مسیرت را رو به تهران که گرفتی از کوچه و پس کوچه ها بیا که اگر قرار باشد در هر شهر بایستی و هر خیابان را وجب به وجب نظاره کنی به وسعت سی و اندی سال تا تهران راهت طول می کشد. فقط به تهران که رسیدی آشنایی خبر کن که شهر سخت با تو غریبه است .. .

(سعیده افروخته)

منبع:http://www.imamsadr.ir

/ 1 نظر / 2 بازدید
ن حسینی

همیشه فکر میکنم اگر امام صدر برگردد اگر حاج احمد برگردد ما را چگونه میبیند؟ ما کجای جغرافیای آرمانی آنها هستیم؟