خستگی مفرط

یا حیّ و یا قیّوم

یعنی فقط یه هفته

خدایا چی می شد فقط برای یه هفته، شبانه روز به جای ٢۴ ساعت ٣٠ ساعت می شد

اونوقت من به همه ی کارای عقب افتاده ای که باید تو این هفته انجام بدم می رسیدم، از خستگی هم بیهوش نمی شدم!

خستگی امانم رو بریده

خستگی مفرط!

/ 2 نظر / 6 بازدید
ن حسینی

زور نزن.. جواب نمیده.. من قبلا گفتم بهشون!!

ساره

مهرناز واقعآ اگه می شد 30 ساعت به همه ی کارات می رسیدی ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!