_________________ ...

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

 

پ.ن:

دوازده روز 2700 کشته..

دوازده روز  بدون آب سالم ،با شیوع بیماری های مسری ، بدون دارو...

دوازده روز زیر بمب و خون و خاکستر...

نفرین بر صهیونیسم...

ننگ بر سکوت جهان...

 

/ 3 نظر / 53 بازدید
زهرا

هر جای دنیا کودکان به هواپیماها اشاره میکنند. در غزه, هواپیماها به کودکان...

معلم روستا

سلام واقعاً این اسرائیل مانند سگ هار می ماند .و جالب اینکه قدرت های جهانی در برابرش سکوت می کنند.یعنی میبنند و نمی گویند. دنیا دنیای خیلی بدی شده. خدا کند ریشه همه شان از زمین برچیده شود. درپناه حق

کم

خدا بُکُشدشان!