تفکر

به نام یگانه مربی انسانها

جایی نوشته بودند:

"بگو چطور فکر می کنی تا بهت بگم چه جور آدمی هستی"

اصلا فکر می کنی؟ یا به جای تو فکر می کنند؟

باید فکر کنیم،

باید حقایق را آنگونه که هستند دریابیم نه آنگونه که در ظاهر دیده می شوند 

 و این مستلزم فکر کردن عمیق و چند جانبه است.

در اسلام هم پذیرفتن امری بدون تفکر و جستجوی  حقیقت آن  ارزشمند نیست


«وَ لا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ  إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا  ؛ و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد » (سوره اسراء _ 36)

یادت باشد، اگر تفکری نداشته باشی برایت تفکر می آفرینند،آنگونه که خودشان می خواهند و اوضاع می شود آنچه که امروز می بینی...

اگر اجازه دهی به جای تو فکر کنند  و آن اندیشه را به تو تحمیل کنند  و تو نیز آن را بدون تفکر و تحقیق و چندجانبه نگری بپذیری ، یعنی خود را برده و اسیر صاحبان آن تفکر کرده ای.

پس چرا تفکر نمی کنی؟؟

أَفَلاَ تَعْقِلُونَ -چرا اندیشه‌ نمی‌کنید؟ ( آل عمران / 65 ، اعراف / 169 ، هود / 51 ، انبیاء / 10 و 67 ،‌صافات / 138)
أَفَلاَ تَتَفَکَّرُون -آیا اندیشه‌ نمی‌کنید؟ (انعام / 50 )

أَفَلاَ تَذَکَّرُونَ -آیا متذکر نمی‌شوید؟ (یونس / 3 ، هود / 24 و 30 ، نحل / 17 ، مؤمنون / 85 ، صافات / 155 ، جاثیه / ٢٣)

انسان آزاده آفریده شده مسلمان!

«و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشکى و دریا [بر مرکبها] برنشاندیم و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از آفریده‏هاى خود برترى آشکار دادیم .»سوره اسراء آیه ٧٠

ارباب انسان فقط و فقط الله است

.

.

.

از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

/ 0 نظر / 2 بازدید