و بعد..

بسم الله الرحمن الرحیم

 

و بعد با خودت فکر میکنی

هنوز برای خسته شدن زود است!!!

هنوز می توان با یک صبح دلنشین شاد شد.

حالا حالاها باید تلاش کرد...

کلی از جانت مانده هنوز لبخند

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
ن حسینی

سلام زنده ای؟

دریا

[لبخند] امید رو دوست دارم و آدم امیدوار رو بیشتر پیروز باشی مثل همیشه

عالیه امیدوارم کردی