ماه خدا

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

  آه که چقدر کم صبر شده ام این روزها

  روز های خوبی نبودند...

                        ولی امشب

  امشب عمیقا حس خوشی دارم

  همه ی روز ها  روز های خداست ، همه ی ماه ها ،ماه های خداست

   امّا فردا که بیاید ماه مخصوص خدا هم شروع می شود

  

   شرط می بندم نمی تونی تصور کنی که چقدر عاشق این سه ماه پیاپی ام

   همه سال یک طرف ، این سه ماه یک طرف

   " نصر من الله و فتح قریب"

   ای خدای مهربانم گشایشی، گشایشی، گشایشی...

    فردا که بیاید میلاد امام محمد باقر (ع) است.

 

 

 

   راستی فردا که بیاید سالگرد کوچ مردی است که بزرگی اش را قرن ها بعد خواهیم فهمید، نمونه موفق و واقعی توکّل به خدا،مردی سراپا ایمان و اراده

   مردی از مردان خدا، امام خمینی

 

 

  

/ 0 نظر / 3 بازدید