یا ضامن آهو..

بسم الله الرحمن الرحیم


ای بلوغ هشتمین


از نو زمین را گوش کن!


غیر از آهو یک نفر دارد

صدایت می زند...

/ 1 نظر / 21 بازدید
دریا

چقدر متنش قشنگ بود بغضم گرفت آقای مهربونی ، بی شک صدامونو میشنوه می دونم...