ما فراموش شدگان

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

در میان کوچه های شهر که قدم بزنی....

امروز میلاد ...

هرچه تلاش میکنم نمی توانم توصیف کنم...

امروز میلاد اسوه ی واقعی بندگی حق... غریق الله...امیرالمومنین ، همسر حضرت زهرا ،

امام اول شیعیان جهان است..

آقا جان شرمنده ایم که نمی فهمیم....

در سرزمین شیعه، کلام و منش  امامش باید جاری باشد ،

ولی امروز کلام که هیچ ...دریغ از یک چراغانی و نشانی از جشن در شهر....

شما که فراموش شدنی نیستید ارباب...

ما خفتگانیم...

ما فراموش شدگانیم...

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
انقلابی

سلام علی(ع) را کسی نشناخت جز خدا و پیغمبرش. یا امیر المومنین علی علیه السلام

آسو

http://www.aparat.com/v/qCGL2