دیقه 90!

بسم الله الرحمن الرحیم

 

و بیماری انجام کارهای مهم  در دقیقه نود ، بیماری است که اکثر ما از آن رنج می بریم

/ 0 نظر / 3 بازدید