شیمی دان ها را ه جدیدی برای تولید فوتو ولتاییک یافتند

متود جدیدی بر پایه پلیمربرای ساختن وسایل فوتوولتائیک که نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل می کنند، توسط شیمیدانان دانشگاه ماساچوست شناسایی شده است، تکنیک جدید آنها باعث تولید نیرو با بازدهی بیشتر نسبت به  آنچه که نسل کنونی نیمه رسانا ها تولید می کنند ،میشود.

این کار که توسط "تایوماناوان" و همکارانش در دانشگاه ماساچوست امهرست و دانشگاه کالیفرنیا ریورسایت  انجام شد در شماره اخیر مجله ی انجمن شیمی آمریکا  منتشر شد، که تقلید از راه هوشمندانه ی طبیعت برای بهره برداری از انرژی خورشیدی است.در این مطالعه "تایوماناوان"و همکارانش سعی کردند با الهام گرفتن از گیاهان و با استفاده از مولکول های آلی آزمایش شده، تشکیلات فوتوسنتز گیاهان را شبیه سازی کنند.مقاله جدید آنها نشان میدهد چطور میتوان وسایل فوتوولتائیک را  که به سبک فوتوسنتز کارمیکنند در مقیاس بزرگ،  با مولکول های آلی بیولوژیکی به نام دندریمر که تا حد زیادی شاخه دار هستند  و  بر اساس آناتومی گیاهی ساخته شده اند، طراحی کرد.این شاخه  های منشعب به دندریمر اجازه میدهند تا بتوانند در فضای گسترده ای فوتون ها را جذب کنند و این انرژی را به شکل قیف به هسته دندریمر ،جایی که به سیم پلیمری متصل است،منتقل کنند.در هسته بار ها جدا شده و الکترون ها در داخل سیم پلیمر حرکت می کنند تا به الکترود می رسند جایی که الکتریسیته تولید می شود.

وی توضیح میدهد: روش ما همان روش بهر برداری از انرژی خورشیدی توسط گیاهان در طبیعت است که در طی میلیون ها سال تکامل یافته تا برای دریافت و انتقال مقدار زیادی از انرژی در فواصل کوتاه، بدون از دست دادن قدرت،کارآمد باشد.

در آینده وسایل فوتوولتائیک دیگر براساس  نیمه رسانا های ساخته شده به دست انسان که با کارایی کم و به آهستگی کار می کنند نخواهند بود و کار ما باید منجر به تولید فوتوولتائیک های کارآمد تر و پایدار تر گردد."تایوماناوان"مدیر  بخش سوخت آینده مرکز فناوری های شیمی دانشگاه آمهرست ماساچوست است.

او ادامه می دهد امید است این طراحی الهام گرفته از طبیعت بتواند به بازدهی که گیاهان به طور طبیعی با استفاده از مشابه این روش دارند برسد.

مقاله وی و همکارانش با عنوان  معماری ماکرو مولکولی خطی و شاخه دار  برای فوتوولتائیک ها، از سوی سردبیر مجله انجمن شیمب آمریکا برای نمایش در بخش ویژه "مهار انرژی برای جهانی پایدار" انتخاب شد.آنها پیش بینی میکنند این تحقیقات مسیر مهندسی طراحی فوتوولتائیک در آینده را دگرگون خواهد کرد.

منبع:

http://www.physorg.com/news189352994.html

/ 0 نظر / 7 بازدید