کارهای آخر سال..

بسم الله الرحمن الرحیم

چند روز بیشتر تا آخر سال نمونده..

من موندم و چنتا کار مهم که قبل سال جدید باید انجام بشه..

و من هی از انجام دادنشون طفره میرم... تمام کارای غیر مهم دیگه رو انجام دادم که بگم وقت انجام دادن اون چنتا کار مهم نرسیده...

ولی باید انجامشون بدم..

/ 0 نظر / 26 بازدید