تشنه ی امیدوار

                                   

چه شروعی بشود این شنبه

   هی مهرناز تو هم شروع شو!

   چه زمانی بهتر از این

 

    خدای خوب  و مهربانم  این روز ها اهالی دنیا ،  بیشتر از همیشه تشنه باران

رحمت و مهر تو هستند، ببخش که کاسه هایمان را برعکس گرفته ایم

همه کارهایمان همین طور است

کاسه روحمان خالی است

بر سرمان ببار

تمام وجودمان را

سیراب کن

بنده ی کوچکت

تشنه ی امیدوار

/ 1 نظر / 3 بازدید
ن حسینی

سلام مهندس. معلومه حال و احوال ما توی رفقامونم اپیدمی ه..! بعد یه مدت ... ، ماه رجب بدجور میچسبه.. یادت بود، برای ما هم دعا کن.