# آرمان

آیا هیئت انتخاب کننده ی فیلم ارسالی ایران به جشنواره ی اسکار ایرانی هستند؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم   آیا هیئت انتخاب کننده ی فیلم ارسالی ایران به اسکار ایرانی هستند؟ آیا لزوما ایرانی بودن کارگردان یک ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 22 بازدید