ما از مظلوم حمایت میکنیم. هر مقدار که می توانیم.

بسم الله الرحمن الرحیم


 

رهبرانقلاب:جاهلیت امروز باتوان بسیاربالا و خطر صدها برابر جاهلیت دوران اول اسلام بازتولید شده /البته اسلام هم امروز مجهز شده و نیروی عظیم اسلامی با ابزار گوناگون دردنیا گسترده است/ملتها و زمامداران کشورهای اسلامی! بدانید ما میتوانیم مقابل این جاهلیت بایستیم.در ماه حرام، مشرکین مکه هم جنگ را قطع میکردند. از مشرکین آن روز مکه بدتر، امروز کسانی هستند که در ماه حرام خانواده های یمنی را به عزا مینشانند/ ملت یمن و بحرین و فلسطین مظلومند.


ما از مظلوم حمایت میکنیم، هر مقدار که میتوانیم

/ 0 نظر / 26 بازدید