مربی انسان ها

به نام یگانه مربی انسان ها

 

......و یگانه مربی  انسان ها  چنین تقدیر کرد که بخوانیم تا خوانده شویم

و به قلم و آنچه با آن می نویسند سوگند خورد، تا بدانیم که این قلم کوچک ، چقدر بزرگ می تواند باشد!

و چنین تقدیر کرد که بهترین سلاحمان قلم،

 و بهترین راه اصلاحمان قلم

 و بهترین سرنوشت هامان نیز با قلم باشد

و بهترین انسان ها را وارثان قلم قرار داد

و از آن هنگام معلّمی بهترین کار دنیا شد

و معلّم بودن به این سادگی ها نیست! 

باید بتوانی با تمام وجود، با محبت و دلسوزی برای آموزش آنچه که لازم است و بهترین است به آن که قرار است آینده ساز باشد بی هیچ انتظاری ،تلاش کنی،درست مثل یک نبی

 

 " تعلیم و تعلّم عبادت است"

و من امروز مفهوم این جمله کوتاه پشت دفترهای دوران مدرسه مان را به خوبی می فهمم...

 

ای معلّمان عشق و معرفت،هر روزتان مبارک

/ 0 نظر / 7 بازدید