ایلان..

بسم الله الرحمن الرحیم

 

سلام.

گاهی حتما باید اتفاقی تلخ بیوفتد تا جهان بیدار شود...

جهان داغدار در گذشت ایلان است..

هر روز چند ایلان در گوشه و کنار جهان بی پناه و مهاجر بدون تجربه ای دلخوش کننده به خاطر جنگ هایی که هیچ چیز از آن نمی دانند از جهان رخت میبندند...

/ 0 نظر / 87 بازدید